Landbewerking

Voordat we uw land gaan bewerken kunt u kiezen voor het bespuiten met chemische bestrijdingsmiddel, zodat het onkruid verdelgt. Of we beginnen met het kapot maken van de zode om het vervolgens te kunnen ploegen. Na het ploegen kunnen we uw land mooi egaliseren. Om de grasgroei een goed start te geven strooien we kalk en bemesten het land.

Bemesting

Wij kunnen tegen vergoedingen alle soorten vaste mest en drijfmest leveren. Als u aan ons doorgeeft hoeveel hectare en vee u heeft, kunnen wij berekenen hoeveel mest u nog mag aanvoeren.

Het uitrijden van drijfmest doen we met een Schuitemaker mesttank van 13 m3. De bemester is 8.75 m. Bij natte omstandigheden kunnen wij de banden van de tank met de spreidas naar buiten schuiven om insporing te verminderen. Voor het bemesten van uw bouwland hebben we een bouwlandinjecteur van 5.40 m.

Het uitrijden van vaste mest doen we met een 18 ton Strautmann breed-strooier voor een goede gelijkmatige verdeling van de mest.

Zaaien

We zaaien uw land in met gras, graan, maïs etc. We zaaien met zaaicombinatie met rotorkopeg voor een mooi egaal zaaibed.

VCA Gecertificeerd


Loonbedrijf v/d Berg
Ten Darperweg 57
7983 KS Wapse

Tel: 0521-551279
Stuur ons een e-mail