Slootonderhoud

Het goed onderhouden van watergangen en bermen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Wij kunnen het onderhoud van uw sloot volledig verzorgen.

Klepelen

Voor het opgeschoten groen in bermen en slootkanten hebben wij de beschikking over klepelmaaiers, zowel met frontmaaier voor bermen als met armmaaier voor slootkanten. Het gras wordt verpulverd en u heeft minder slootafval.

Maaikorven

Wij beschikken tevens over een behoorlijk aantal maaikorven in verschillende uitvoeringen. Zo kunnen wij de maaikorven vastmaken aan zowel mobiele kranen als aan rupskranen, waardoor wij op elke gewenste locatie, bij elke ondergrond, uw watergangen kunnen opschonen.

VCA Gecertificeerd


Loonbedrijf v/d Berg
Ten Darperweg 57
7983 KS Wapse

Tel: 0521-551279
Stuur ons een e-mail